Denk Gümrük Müşavirliği
 

 
KURUMSAL    /  Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 
 
ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUK
MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUK
TEDARİKÇİLERE KARŞI SORUMLULUK
ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUK
TOPULMA KARŞI SORUMLULUK
RAKİPLERE KARŞI SORUMLULUK
HÜKÜMETE KARŞI SORUMLULUK
YÖNETİCİLERE KARŞI SORUMLULUK
Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmak
Kendini finansal açıdan başkalarına bağımlı hale getirecek bağlantılara girmemek
Tarafsızlık
Hesap verebilirlik
Şeffaflık
Açıklık ve dürüstlük
Bu ilkeleri yaşayarak örnek olmak

Kurumsal sosyal sorumluluk, kavram olarak hem iç, hem de dış çevredeki tüm aktörlere karşı olan sorumluluğu ifade eder.Bu sorumluluk alanları çalışanlara, hissedarlara ve yöneticilere karşı olan sorumluluklar, işletmenin kurum içi sorumluluk alanı içerisinde yer alır.Müşterilere, tedarikçilere, rakiplere, çevreye, topluma ve hükümete karşı olan sorumluluklar ise işletmenin kurum dışı sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır. İşletme bu iki sorumlulukalanı–kurum içi ve dışı- arasında yer alır ve kurumsal sosyal sorumluluğunu iki tarafın da isteklerini, beklentilerini karşılayacak şekilde dengelemeye,yerine getirmeye çalışır.

Bu ilişki aynen bir bitkinin büyümesi için gereken koşullara ve ilişkilere benzetilebilir.

Bu bitkiyi oluşturan kısımlar ayrı ayrı incelendiğinde, müşteriler bitkinin köklerine benzetilebilir.Eğer bir bitkinin kökleri yoksa, çok uzun süre yaşayamaz. Benzer şekilde, müşteriler bir firma için hayati ihtiyaçlardır.Çalışanlar bir meyve ağacının yaprağı gibidir ve firmanın büyümesine yardım etmek için gereklidirler. Çalışanlar bir firmanın ana kaynaklarıdır ve firmanın gelişmesinde önemli bir role sahiptir.Tedarikçiler de firmanın gelişmesinde önemli yer tutarlar. Bunlar da çalışanlar gibi bir çiçeğin yaprağı gibi düşünülebilir. Tedarikçiler, sadece işletmeye mal ve / veya hizmet sağlayan işletmelerle sınırlı değildir. İşletmeye yetişmiş eleman sağlayan meslek okulları, sigorta hizmetlerini yerine getiren işletmeler, para ve kredi temin eden finans kuruluşları ve bunlara benzer işletme faaliyetlerini yürütülmesine destek olan diğer işletme  
 
Deneyim, Bilgi, Teknoloji                   Hızlı ve Güvenilir Hizmet
 
 
2011 © Denk Gümrük Müşavirliği 
Dizayn : DNZ Web
WhatsApp ile iletişime geç