Denk Gümrük Müşavirliği
 

 
Gümrük İşlemleri İçin Gerekli Evraklar
 
Evrak Listesi

Gümrük Müdürlüğüne sunulması zorunlu evraklar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İmza Sirküleri - (Noter Onaylı)
Ticaret Sicil Gazetesi - (Asıl)
V.D Mükellefiyet Yazısı - (Asıl)
Vekaletname - (Noter Onaylı)
Faaliyet Belgesi - (Asıl)
İmzaya Yetkili Kişi-lerin Kimlik Fotokopileri - (Noter Onaylı)
Vergi Levhası - (Fotokopi)
* Daha önce firmanız adına gümrük idaresine 63 Seri Nolu GGT ne istinaden Firma Dosyanız verildiyse dosyanın sunulduğuna dair yazının fotokopisi ve vekaletname yeterli olacaktır.

Gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere sunulması gereken evraklar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şirket Kaşeniz
Antetli Kağıdınız
Faturanız
* Çeşitli onay ve müracaatlarda gerekli olması muhtemel Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, TSE belgesi, Marka Tesçil Belgesi, Analiz Raporları gibi evrakların fotokopilerinin sunulması yeterli olacaktır.


 
Deneyim, Bilgi, Teknoloji                   Hızlı ve Güvenilir Hizmet